NYHET:
Projektet ”Pappornas kök”, Kronoberg 2018

Vi kan stolt meddela att föreningen Palladiums Vänner tilldelats projektmedel av Region Kronobergs kulturnämnd i syfte att främja lokal utveckling.
Integrationsprojektet ”Pappornas kök” samlar lika många inrikes som utrikes födda fäder med sina barn för att tillsammans laga och äta mat. Vi tror att matkultur förenar oss som människor och ger naturliga beröringspunkter där vi kan umgås och lära av varandra. Verksamheten finns idag i Växjö tack vare initiativtagaren Jens Vikingsson. Tillsammans med Jens och Studieförbundet Sensus ämnar föreningen Palladiums Vänner mångfaldiga idén och sprida projektet ”Pappornas Kök”  till fler orter i regionen. Projektet avslutas under våren 2018 då samtliga medverkande inbjuds till en gemensam mat- och kulturfestival på Palladium i Växjö.

Hör av dig om att starta Pappornas kök på din ort i Kronoberg!

Kontakt projektledare: Jens Vikingsson - 0707514569 


Pappornas kök på Facebook