Historik


Palladium byggdes 1925 och tjänade som Växjös största biografsalong fram till 2001, då SF byggde Filmstaden. Biografen togs då över av ideella krafter, vars mål var att bevara Palladium och utveckla verksamheten till en öppen mötesplats och ett kulturhus med bredd.

Växjöarkitekten Paul Boberg ligger bakom Palladium. På uppdrag av fabrikör August Boman passade han in biopalatset mellan två befintliga byggnader. Salongen rymde då inte mindre än 478 personer att jämföras med dagens ca 250 platser. Man invigde salongen med Victor Sjöströms " Han som får örfilarna", Sverigepremiär samtidigt som i Stockholm. Smålandsposten skrev om invigningen:  "Må vi hoppas och tro, att Palladium i Växjö skall så verka, att filmen och filmintresset alltid leva kvar och frodas i vår stad!" 

Dekormåleriet som utfördes av Sven Sundbaum målades över 1980 då Lennart Clemens fick uppdraget att renovera lokalen. I övre foajéns yttre rum (lilla scenen) kan man dock fortfarande se orginalmålningarna. Armaturerna är också kvar sedan huset byggdes.