PALLADIUM behöver alla sina vänner!


Hej!

Palladiums ekonomi är återigen ansträngd. 
Vi gör det vi kan för att få inkomster till verksamheten men som läget är nu måste vi snåla in allt vad vi kan. 
En konsekvens av detta är att vi måste säga upp vår kära lokalvårdare Pajtime redan från nu. 
Vi vädjar nu till alla att hjälpa oss med ideella krafter eftersom det inte enbart fungerar att låta städningen av lokalerna ingå i ordinarie personal eller styrelsens uppgifter.
Kan du hjälpa oss så är vi mycket tacksamma!
Annat vi behöver hjälp med förutom städningen är flera medlemmar till vår styrelse, medhjälpare vid evenemang t ex med biljettförsäljning, vara publikvärd eller tekniker vid konserter eller föreläsningar. (Vi visar hur ni ska göra.) 
Hör av dig till Rita - info@kulturhusetpalladium.se eller 0470-777701. 
Städning och hjälp med annat behövs både dagtid, kvällar och helger.

Varma hälsningar

Föreningen Palladiums vänner styrelse och verksamhetsledarna